(1)
Abdullah; Dr. Mir Akbar Shah. الداعى إلى الله وصفاته في" التفسير الوسيط " لسيد محمد الطنطاوي: Attributes of Preacher in the Light of “Tafsīr Al-Vasīt” by Sayed Muhammad Al-Tantāwī. Al-Qamar 2022, 5, 53-64.