Abdullah, & Dr. Mir Akbar Shah. (2022). الداعى إلى الله وصفاته في" التفسير الوسيط " لسيد محمد الطنطاوي: Attributes of Preacher in the light of “Tafsīr al-Vasīt” by Sayed Muhammad al-Tantāwī. Al-Qamar, 5(3), 53-64. https://doi.org/10.53762/alqamar.05.03.a05