RIZWANA KOUSAR; DR.FAREED UD DIN TARIQ. الإمام بدر الدين العيني ومنهجه في الترجيح بين الأقوال التفسيريه: دراسة تطبيقية في ضوء كتابه عمدة القاري: Imām Bādr-Ud-Dīn Al-Aīni and His methodology for Developing Preferences between Varied Opinions in Qur’anic Exegesis: An Applied Study of his book Umdātul Qārī. Al-Qamar, v. 5, n. 1, p. 59-68, 31 Mar. 2022.