ABDULLAH; DR. MIR AKBAR SHAH. الداعى إلى الله وصفاته في" التفسير الوسيط " لسيد محمد الطنطاوي: Attributes of Preacher in the light of “Tafsīr al-Vasīt” by Sayed Muhammad al-Tantāwī. Al-Qamar, v. 5, n. 3, p. 53-64, 30 Sep. 2022.