WAHAB GUL; DR. ABDUL SAMAD SHAIK; UMAR HAYAT. أسلوب الإمام الدارقطني في ذكر الاختلاف في الحديث في كتابه الأفراد والغرائب: دراسة نقدية: A Critical Study of Imām al-Dāraqutnī’s Method of mentioning the Differences in Ḥadīth in his book Al-Afrād wa al-Gharā’ib . Al-Qamar, p. 1-18, 25 Jan. 2024.