DR. SERFRAZ HUSSAIN SAEED; DR. SOBIA KHAN; DR. MEHBOOB ALI SHAH. عصری سماجی علوم کی اسلام کاری کے اصول : اسماعیل راجی الفاروقی کے نقطۂ نظر کا مطالعہ: Principles of Islamization of Contemporary Social Sciences: A Study of Ismāʻīl Rājī al-Fārūqī’s Perspective. Al-Qamar, v. 4, n. 2, p. 165-174, 22 Jun. 2021.