Rizwana Kousar and Dr.Fareed ud din Tariq (2022) “الإمام بدر الدين العيني ومنهجه في الترجيح بين الأقوال التفسيريه: دراسة تطبيقية في ضوء كتابه عمدة القاري: Imām Bādr-Ud-Dīn Al-Aīni and His methodology for Developing Preferences between Varied Opinions in Qur’anic Exegesis: An Applied Study of his book Umdātul Qārī”, Al-Qamar, 5(1), pp. 59-68. doi: 10.53762/alqamar.05.01.a06.