Dr. Muhammad Iqbal (2021) “العناصر الثقافية في عملية الترجمة: ترجمة الأمثال العربية السائرة إلى الأردية : Cultural Elements in the Translation Process: Translation of Arabic Proverbs into Urdu as a Model ”, Al-Qamar, 4(4), pp. 37-46. Available at: https://alqamarjournal.com/index.php/alqamar/article/view/1029 (Accessed: 23June2024).