Abdullah and Dr. Mir Akbar Shah (2022) “الداعى إلى الله وصفاته في" التفسير الوسيط " لسيد محمد الطنطاوي: Attributes of Preacher in the light of ‘Tafsīr al-Vasīt’ by Sayed Muhammad al-Tantāwī”, Al-Qamar, 5(3), pp. 53-64. doi: 10.53762/alqamar.05.03.a05.