[1]
Abdullah and Dr. Mir Akbar Shah, “الداعى إلى الله وصفاته في" التفسير الوسيط " لسيد محمد الطنطاوي: Attributes of Preacher in the light of ‘Tafsīr al-Vasīt’ by Sayed Muhammad al-Tantāwī”, Al-Qamar, vol. 5, no. 3, pp. 53-64, Sep. 2022.