[1]
Dr. Khushbakhat Alia and Dr. Lubna Farah, “الرمزية الصوفية الشعرية في التصوف عند ابن عربي: The Symbolism in Mystical Poetry of Ibn Arabi”, Al-Qamar, vol. 5, no. 2, pp. 13-26, Jun. 2022.