Abdullah, and Dr. Mir Akbar Shah. “الداعى إلى الله وصفاته في" التفسير الوسيط " لسيد محمد الطنطاوي: Attributes of Preacher in the Light of ‘Tafsīr Al-Vasīt’ by Sayed Muhammad Al-Tantāwī”. Al-Qamar, vol. 5, no. 3, Sept. 2022, pp. 53-64, doi:10.53762/alqamar.05.03.a05.