Abdullah, and Dr. Mir Akbar Shah. “الداعى إلى الله وصفاته في" التفسير الوسيط " لسيد محمد الطنطاوي: Attributes of Preacher in the Light of ‘Tafsīr Al-Vasīt’ by Sayed Muhammad Al-Tantāwī”. Al-Qamar 5, no. 3 (September 30, 2022): 53-64. Accessed November 29, 2023. https://alqamarjournal.com/index.php/alqamar/article/view/1035.