1.
Abdullah, Dr. Mir Akbar Shah. الداعى إلى الله وصفاته في" التفسير الوسيط " لسيد محمد الطنطاوي: Attributes of Preacher in the light of “Tafsīr al-Vasīt” by Sayed Muhammad al-Tantāwī. Al-Qamar [Internet]. 2022Sep.30 [cited 2023Nov.29];5(3):53-64. Available from: https://alqamarjournal.com/index.php/alqamar/article/view/1035